Аллах: "Мен силер менен биргемин

"Алар Куран жөнүндө ой жүгүртүшпөйбү?! Эгер ал Аллахтан башканын сөзү болгондо, анда алар Курандан көптөгөн карма- каршылыктарды табышаар эле." (Ниса сүрөөсү 82-аят)

Намаз убактысы

Багымдат
05:45
Күн чыгышы
07:20
Бешим
13:12
Аср
17:16
Шам
19:08
Куптан
20:23

Макалалар

Сөз учат, жазуу калат

Пайгамбарыбыз Алла таала тарабынан өзүнө бөлүм-бөлүм болуп жиберилген аяттарды алгач окуп-жазганды билген мусулмандарга жаздырар эле. Ыйык Куранды жазган кишилер
вахий катчысы деп аталган. Алардын милдети келген ар бир аятты жазуу болчу. Пайгамбарыбызга келген ар бир аят бул кишилер тарабынан кемчиликсиз түрдө жазылар эле. Араларында азирети Али , азирети Абубакр жана башка ушуларга сыяктуу көптөгөн кишилер болгон жана бул кишилердин аркасы менен ыйык Куран эч кандай өзгөрүүгө учурабастан ушул күнгө келип жетти.

Сөзүбүздө гана мусулман болбостон, ишибизде да мусулман бололу бир тууган.

Европанын бир университетинде окуп жаткан мусулман бала мусулман эмес бир кызга ашык болуп, аны менен жолуга баштаган экен. Үйүнө келип ата-энесине бул кабарды угузганда баланын атасы “Мусулман эмес келиндин мага кереги жок. Аныңды кулагыма угузба!” деп кесе айткан экен. Эмне кылаар айласын таппай калган бала Европадан үйүнө “Ата, эгер ал мусулман болсо сизге келин боло алабы?” деп телефон чалат, бир тике ойлоно калган атасы “Ооба” деп жооп берет.

Мусулманчылыкка кайрылгандар жыл санап өсүп барат

Бириккен Араб Эмиратындагы «Dar Al Ber» коомдук уюмунун маалыматына караганда, 2013-жылы өлкөдө 2115 адам исламды кабыл алган. Бул 2012-жылга салыштырганда 10%га көптүк кылат. Исламга кайрылгандар Филиппин, Кытай, Индия, Шри-Ланка Таиланд, Камерун, Кения, Нигерия, АКШ, Италия, Германия, Британия, Ирландия, Австралия, Мьянма, Сирия, Иордания жана Латын Америка өлкөлөрүнөн келгендер. Исламдагы кайрымдуулук, рационалдуулук, адамдардын тең укуктуулугу адамды өзүнө тартып турганын айтышат.

Азирети Адамдан азирети Мухаммедге

Алла таала адамдарды өз алдынча таштап койгон жок, аларга пайгамбарларды жөнөттү. Алсак, азирети Адам, өзү жер жүзүнө түшүрүлгөн алгачкы адам жана ошону менен бирге эле алгач-
кы пайгамбар да болуп саналат.пайгамбар да болуп саналат. Ал – бардык адамдардын атасы
Бардык адамдар азирети Адамдын тукумунан келген. Бардыгыбыз азирети Адамдын балдарыбыз. Ушул себептен адамдарга жалпы жонунан адам баласы деп да айтылат. Азирети Адамдан

Дүйнөдөгү жашоо – сапар тартуу

Дүйнөгө келүү адам уулунун сапарга чыгышындагы алгачкы кадамы болуп эсептелет. Адам баласы өмүр жолунда кадам сайын илгерилейт. Кадам сайын чоңоёт, өсөт, карыйт. Анан убагы келгенде өлөт, бул дүйнөдөгү өмүр жолу аяктайт. Адамдын башка жандуулардан айырмаланган эң башкы өзгөчөлүгү–Алла тааланын өзүнө берген акыл көрөңгөсү менен келечек
жашоосуна багыт бериши. Ошондой болсо да, ал акыл деген мынчалык улуу касиетке ээ болгонуна карабастан бул дүйнөдө өз эркинче коюлган жан эмес. Адам, дүйнөдөгү бул сапарында

Эки жаман мүнөз.

Ыймансыз кетүү коркунучу болгон эки жаман мүнөздүн биринчиси - текебердик, экинчиси - өжөрлүк. Өжөрлүк "мен айткан гана туура, мен гана туура сүйлөймүн” дегенди билдирет. Текебердик же өжөрлүк кылган адам капыр болбойт, бирок, бул эки жаман мүнөз адамды куфурга тартат. Ичкилик, зина, ачык жүрүү сыяктуу күнөөлөр да убакыт өтүп көнүмүш болуп, кадимки нерсе болуп калса жана эч көңүл бурулбай кылына берсе булар дагы куфурга түшүрөт.

Кабырдын өлүк адам менен сүйлөшүүсү.

Пайгамбарыбыз (саллаллоху алейхи васаллам) мындай деди:«Өлүк адам кабырга коюлганда, кабыр ага мындай дейт: «Эй, адам баласы! Сен эмнеге туш болдуң? Сен билесиңби? Мен жалгыздык үйүмүн, караңгылык үйүмүн? Жыландардын, жылан-чаяндардын жатагымын? Аллага баш көтөргөндөрдүн зынданымын? Сен эмнеге алдандың? А чынында жаныман жаа бою каччу элең!»

Муса пайгамбар (а.с)

Жакып пайгамбардын тукумунан болгондорго Израил уулдары делет. Алар азирети Жусуптан кийин Мисирге отурукташышат жана жыл өткөн сайын саны артып көбөйө беришет. Мисирди башкарган фараон Израил уулдарына адилетсиздик көрсөтүп, аларга алдыңкы таптын өкүлдөрү сыяктуу мамиле кылчу. Фараон бир күнү түшүндө кандайдыр бир от келип, отурган тагын жер менен бир кылып күлгө айлантканын көрөт. Бул жаман түштү фараондун айланасындагылар Израил уулдарынан төрөлө турган бир эркек бала келип, аны тагынан түшүрөт деп жорушат.

Сабырдуулук

Сабыр үч түрдүү болот. Алардын эң маанилүүсү күнөө кылбоого сабыр кылуу. Хадиси шарифте мындай деп айтылган: "Сабыр үч түрдүү болот: 1. Кайгы дартка сабыр. 2. Динин үйрөнүүдө жана ибадат кылууда сабыр. 3. Күнөө кылбоо үчүн сабыр кылуу. Кайгы дартка сабыр кылган адамга 300, ибадат кылууга сабырга 600, күнөө кылбоого сабыр кылууга 900 даража жакшылык берилет.

Курани каримде сабыр кылуунун мааниси көптөгөн аяттарда айтылган. Үч аятта мына булар айтылат:

"Сабыр кылгандарга эсепсиз жакшылыктар берилет.” [Зумер 10]

Тагдырды айыптаган башын ташка жарат, Мээримдүүлүктү айыптаган мээримдүүлүктөн куру калат.

Чыныгы жана зыяндуу балээ — бул динге, ыйманга келген балээ. Динге келе турган бул кесепеттерден жан соога сурап ар качан Аллахтын алдында жалбарып ыйлоо керек. Ал эми динге тиешеси болбогон балээлер акыйкат жагынан алганда балээ болуп эсептелбейт. Алардын кээ бирөөлөрү — Ырайымдуу Аллахтын эскертүүлөрү. Мисалы, койчу башка бирөөнүн эгин талаасына кирип бараткан койлоруна таш ыргытса, ал койлор да зыяндуу иштен бизди кайтаруу үчүн бизге бир эскертүү го деп, моюн сунуп, ыраазы болуу менен кайтышат. Ошол сыяктуу сыртынан балээ болуп көрүнгөн көптөгөн балээ-апааттар бар.

Страницы